1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Čitači za dokumenta - Regula


Čitači za dokumenta - Regula 70X4M

Čitač za celu stranu pasoša bez unutrašnjih pokretnih delova.

Automatsko čitanje i autentična verifikacija pasoša, ličnih karata, viza, vozačkih dozvola i drugih identifikacionih dokumenata. Optičko prepoznavanje znakova, čitanje bar kodova, RFID čipova i SmartCard čipova.


Čitač malih dimenzija za stonu upotrebu. Tvrdo plastično kućište (IP54). Aparat se povezuje sa računarom putem USB kabla. Nema pokretnih delova. Pouzdan je i lak za upotrebu. Uređaj omogućava snimanje slika u beloj, infracrvenoj, ultraljubičastoj i koaksijalnim svetlima. Određeni modeli su opremljeni sa modulima koji omogućavaju čitanje RFID čipova I smart kartica. Uređaj se isporučuje sa razvojnin kompletom (SDK) za jednostavnu integraciju postojećeg sistema za krajnje korisnike.