1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Programska oprema


Sve dozvole za pristup se odobravaju preko Xesar softvera. Podaci se prenose preko desktop čitača iz Xesar softvera, a Xesar vrši identifikaciju ključa. Na taj način se lako kreiraju elektronski ključevi. Da bi se dodatno obezbedili postoji Admin-Card (administrativna kartica) bez koje nije moguće dodeljivanje dozvole pristupa.

 

Rad kroz besplatni softver Xesar  
Ovde je kompletna baza podataka za upravljanje podacima. Xesar softver takođe omogućava korisnicima da kreiraju, pristupne dozvole, upravljanje vremenom... mediji
   
Programiranje identifikacionih ključeva  
Izrada novih elektronskih ključeva se vrši pomoću desktop čitača. mediji
   
Priručni Xesar tablet  

Preko njega se vrši sinhronizacija Xesar programske opreme, podaci sa vrata i obrada relevantnih informacija.

 

Xesar-tablet je praktičan i pogodan saputnik. Njegov zadatak je da uskladi Xesar softver sa individualnim vratima, informisanje korisnika o novim unosima ili izbrisanih dozvola kroz crnu listu, dešavanja i prenositi ih na Xesar softver.

mediji
   
Pay per key - plaćate samo za ono što vam zaista treba  
šta je to što Xesar kao sistem elektronskog zaključavanja čini tako jedinstvenim? Besplatni Xesar softver u kombinaciji sa revolucionarnim KeyCredit osigurava da plaćate samo ono što vam zaista treba. KeyCredits su na raspolaganju za različite zahteve i potpuno su nezavisni od sistema i obima korisnika. mediji


KeyCredits 10, 50, 100
KeyCredits 10, 50 ili 100 su pogodni za sisteme sa malim brojem korisnika i/ ili retkim promenama dozvole pristupa. Novi i dodatni "KeyCredits" mogu se proizvoljno dodati ukoliko su vam potrebni.

Neograničeni KeyCredit
Neograničeni KeyCredit "nudi izvanredne sisteme sa više od 50 korisnika, na primer, česte promene neograničenog pristupa za period od 1 ili 3 godine.
Prebacivanje sa "KeyCredits" 10, 50, 100 na "Neograničeni KeyCredits" je moguć u svakom trenutku. Neiskorišćena sredstva ostaju na snazi i prenose se.

Lako dodavanje dozvola iz KeyCredits-a:
Da kreirate i menjate autorizaciju pristupa za identifikaciju, sve jednostavno izvršavate kroz KeyCredit. Brisanje ili ovlašćenja su besplatni.

 • Dokupite KeyCredits
  KeyCredits su dostupni isključivo kod Vašeg lokalnog distributera. Bilansi se snimaju preko Xesar softvera.
 • Vi postavljate dozvole za pristup
  Korisniku, na primer, vreme ulaska i izlaska je lako napraviti sa Xesar softverom.
 • KeyCredits evidencija
  Kreiranje ili promena pristupne dozvole snimljene u KeyCredts-u, tokom narednog ažuriranja licence ili. promene u pristupu biće prenete u identifikacioni fajl ( po kartici, folderu ili ključu).